همراه دفتر اصفهان دفتر تهران
09128393220 031-32503060 021-44805906
 

نردبان کشویی با چرخ خودرویی

ND Model

نردبان کشویی با چرخ خودرویی قابل یدک


ارتفاع کاربردی تا 18 متر
ساخته شده از پروفیل ویژه
کارکرد با سیستم وینچ گیر بکس (دستی) بدون نیاز به برق
بــا چـرخ خودرویی و قابل یـدک
قابل استفاده در زوایای مختلف

در مکانیزم‌هایی که نیروی بالابری توسط هیدرولیکی ومدار هیدرولیکی تأمین می‌گردند گفته می‌شود. بالابرهای هیدرولیکی درچند مدل آکاردئونی، بالابر هیدرولیکی جک مستقیم، بوم لیفت‌های مفصلی و تلسکوپی، تلسکوپی- زنجیری هیدرولیکی، ترکیب هیدرولیکی زنجیر ویا ترکیب هیدرولیکی کابل تولید می‌گردند که از لحاظ ایمنی به ترتیب گفته شده در بالا دارای بیشترین ضریب اطمینان می‌باشند.

 • 1200 سانتی متر
 • 1020 سانتی متر
 • 240*170*400 سانتی متر
 • 130 کیلوگرم
 • 780 کیلوگرم
 • 1400 سانتی متر
 • 1220 سانتی متر
 • 175*145*375 سانتی متر
 • 130 کیلوگرم
 • 790 کیلوگرم
 • 1800 سانتی متر
 • 1620 سانتی متر
 • 250*166*445 سانتی متر
 • 130 کیلوگرم
 • 850 کیلوگرم